Ontslag Leimuiderbrug

Uw werkgever in Leimuiderbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leimuiderbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leimuiderbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leimuiderbrug. Uw werkgever in Leimuiderbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leimuiderbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leimuiderbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leimuiderbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leimuiderbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leimuiderbrug of met bevallingsverlof bent in Leimuiderbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leimuiderbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leimuiderbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leimuiderbrug
 • Als u in Leimuiderbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leimuiderbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Leimuiderbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leimuiderbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leimuiderbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leimuiderbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leimuiderbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leimuiderbrug. Uitzonderingen in Leimuiderbrug;
 • Als uw werkgever in Leimuiderbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leimuiderbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leimuiderbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leimuiderbrug niet geschikt voor uw werk in Leimuiderbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Leimuiderbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leimuiderbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leimuiderbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leimuiderbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leimuiderbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Leimuiderbrug u eveneens wel ontslaan.