Ontslag Leimuiden

Uw werkgever in Leimuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leimuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leimuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leimuiden. Uw werkgever in Leimuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leimuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leimuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leimuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leimuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leimuiden of met bevallingsverlof bent in Leimuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leimuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leimuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leimuiden
 • Als u in Leimuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leimuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Leimuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leimuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leimuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leimuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leimuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leimuiden. Uitzonderingen in Leimuiden;
 • Als uw werkgever in Leimuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leimuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leimuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leimuiden niet geschikt voor uw werk in Leimuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Leimuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leimuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leimuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leimuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leimuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Leimuiden u eveneens wel ontslaan.