Ontslag Leidschendam

Uw werkgever in Leidschendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leidschendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leidschendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leidschendam. Uw werkgever in Leidschendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leidschendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leidschendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leidschendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leidschendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leidschendam of met bevallingsverlof bent in Leidschendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leidschendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leidschendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leidschendam
 • Als u in Leidschendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leidschendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Leidschendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leidschendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leidschendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leidschendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leidschendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leidschendam. Uitzonderingen in Leidschendam;
 • Als uw werkgever in Leidschendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leidschendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leidschendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leidschendam niet geschikt voor uw werk in Leidschendam of
 • u functioneert niet voldoende in Leidschendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leidschendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leidschendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leidschendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leidschendam verblijft, dan mag uw werkgever in Leidschendam u eveneens wel ontslaan.