Ontslag Leiderdorp

Uw werkgever in Leiderdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leiderdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leiderdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leiderdorp. Uw werkgever in Leiderdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leiderdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leiderdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leiderdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leiderdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leiderdorp of met bevallingsverlof bent in Leiderdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leiderdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leiderdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leiderdorp
 • Als u in Leiderdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leiderdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Leiderdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leiderdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leiderdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leiderdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leiderdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leiderdorp. Uitzonderingen in Leiderdorp;
 • Als uw werkgever in Leiderdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leiderdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leiderdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leiderdorp niet geschikt voor uw werk in Leiderdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Leiderdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leiderdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leiderdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leiderdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leiderdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Leiderdorp u eveneens wel ontslaan.