Ontslag Leiden

Uw werkgever in Leiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leiden. Uw werkgever in Leiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leiden of met bevallingsverlof bent in Leiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leiden
 • Als u in Leiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Leiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leiden. Uitzonderingen in Leiden;
 • Als uw werkgever in Leiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leiden niet geschikt voor uw werk in Leiden of
 • u functioneert niet voldoende in Leiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leiden verblijft, dan mag uw werkgever in Leiden u eveneens wel ontslaan.