Ontslag Leggeloo

Uw werkgever in Leggeloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leggeloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leggeloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leggeloo. Uw werkgever in Leggeloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leggeloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leggeloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leggeloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leggeloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leggeloo of met bevallingsverlof bent in Leggeloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leggeloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leggeloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leggeloo
 • Als u in Leggeloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leggeloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Leggeloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leggeloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leggeloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leggeloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leggeloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leggeloo. Uitzonderingen in Leggeloo;
 • Als uw werkgever in Leggeloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leggeloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leggeloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leggeloo niet geschikt voor uw werk in Leggeloo of
 • u functioneert niet voldoende in Leggeloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leggeloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leggeloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leggeloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leggeloo verblijft, dan mag uw werkgever in Leggeloo u eveneens wel ontslaan.