Ontslag Legert

Uw werkgever in Legert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Legert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Legert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Legert. Uw werkgever in Legert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Legert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Legert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Legert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Legert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Legert of met bevallingsverlof bent in Legert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Legert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Legert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Legert
 • Als u in Legert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Legert wilt opnemen;
 • Omdat u in Legert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Legert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Legert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Legert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Legert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Legert. Uitzonderingen in Legert;
 • Als uw werkgever in Legert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Legert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Legert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Legert niet geschikt voor uw werk in Legert of
 • u functioneert niet voldoende in Legert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Legert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Legert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Legert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Legert verblijft, dan mag uw werkgever in Legert u eveneens wel ontslaan.