Ontslag Legemeer /legemar

Uw werkgever in Legemeer /legemar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Legemeer /legemar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Legemeer /legemar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Legemeer /legemar. Uw werkgever in Legemeer /legemar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Legemeer /legemar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Legemeer /legemar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Legemeer /legemar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Legemeer /legemar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Legemeer /legemar of met bevallingsverlof bent in Legemeer /legemar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Legemeer /legemar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Legemeer /legemar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Legemeer /legemar
 • Als u in Legemeer /legemar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Legemeer /legemar wilt opnemen;
 • Omdat u in Legemeer /legemar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Legemeer /legemar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Legemeer /legemar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Legemeer /legemar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Legemeer /legemar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Legemeer /legemar. Uitzonderingen in Legemeer /legemar;
 • Als uw werkgever in Legemeer /legemar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Legemeer /legemar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Legemeer /legemar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Legemeer /legemar niet geschikt voor uw werk in Legemeer /legemar of
 • u functioneert niet voldoende in Legemeer /legemar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Legemeer /legemar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Legemeer /legemar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Legemeer /legemar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Legemeer /legemar verblijft, dan mag uw werkgever in Legemeer /legemar u eveneens wel ontslaan.