Ontslag 't hazeleger

Uw werkgever in 't hazeleger mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't hazeleger zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't hazeleger

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't hazeleger. Uw werkgever in 't hazeleger mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't hazeleger arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't hazeleger niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't hazeleger te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't hazeleger u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't hazeleger of met bevallingsverlof bent in 't hazeleger.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't hazeleger kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't hazeleger die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't hazeleger
 • Als u in 't hazeleger lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't hazeleger wilt opnemen;
 • Omdat u in 't hazeleger lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't hazeleger lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't hazeleger wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't hazeleger op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't hazeleger

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't hazeleger. Uitzonderingen in 't hazeleger;
 • Als uw werkgever in 't hazeleger bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't hazeleger aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't hazeleger gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't hazeleger niet geschikt voor uw werk in 't hazeleger of
 • u functioneert niet voldoende in 't hazeleger.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't hazeleger

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't hazeleger niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't hazeleger of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't hazeleger verblijft, dan mag uw werkgever in 't hazeleger u eveneens wel ontslaan.