Ontslag Leeuwte

Uw werkgever in Leeuwte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leeuwte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leeuwte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leeuwte. Uw werkgever in Leeuwte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leeuwte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leeuwte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leeuwte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leeuwte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leeuwte of met bevallingsverlof bent in Leeuwte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leeuwte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leeuwte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leeuwte
 • Als u in Leeuwte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leeuwte wilt opnemen;
 • Omdat u in Leeuwte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leeuwte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leeuwte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leeuwte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leeuwte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leeuwte. Uitzonderingen in Leeuwte;
 • Als uw werkgever in Leeuwte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leeuwte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leeuwte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leeuwte niet geschikt voor uw werk in Leeuwte of
 • u functioneert niet voldoende in Leeuwte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leeuwte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leeuwte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leeuwte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leeuwte verblijft, dan mag uw werkgever in Leeuwte u eveneens wel ontslaan.