Ontslag Leeuwerik

Uw werkgever in Leeuwerik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leeuwerik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leeuwerik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leeuwerik. Uw werkgever in Leeuwerik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leeuwerik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leeuwerik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leeuwerik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leeuwerik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leeuwerik of met bevallingsverlof bent in Leeuwerik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leeuwerik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leeuwerik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leeuwerik
 • Als u in Leeuwerik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leeuwerik wilt opnemen;
 • Omdat u in Leeuwerik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leeuwerik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leeuwerik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leeuwerik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leeuwerik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leeuwerik. Uitzonderingen in Leeuwerik;
 • Als uw werkgever in Leeuwerik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leeuwerik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leeuwerik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leeuwerik niet geschikt voor uw werk in Leeuwerik of
 • u functioneert niet voldoende in Leeuwerik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leeuwerik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leeuwerik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leeuwerik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leeuwerik verblijft, dan mag uw werkgever in Leeuwerik u eveneens wel ontslaan.