Ontslag Leeuwarden /ljouwert

Uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leeuwarden /ljouwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leeuwarden /ljouwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leeuwarden /ljouwert. Uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leeuwarden /ljouwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leeuwarden /ljouwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leeuwarden /ljouwert of met bevallingsverlof bent in Leeuwarden /ljouwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leeuwarden /ljouwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leeuwarden /ljouwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leeuwarden /ljouwert
 • Als u in Leeuwarden /ljouwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leeuwarden /ljouwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Leeuwarden /ljouwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leeuwarden /ljouwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leeuwarden /ljouwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leeuwarden /ljouwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leeuwarden /ljouwert. Uitzonderingen in Leeuwarden /ljouwert;
 • Als uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leeuwarden /ljouwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leeuwarden /ljouwert niet geschikt voor uw werk in Leeuwarden /ljouwert of
 • u functioneert niet voldoende in Leeuwarden /ljouwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leeuwarden /ljouwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leeuwarden /ljouwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leeuwarden /ljouwert verblijft, dan mag uw werkgever in Leeuwarden /ljouwert u eveneens wel ontslaan.