Ontslag Leersum

Uw werkgever in Leersum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leersum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leersum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leersum. Uw werkgever in Leersum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leersum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leersum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leersum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leersum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leersum of met bevallingsverlof bent in Leersum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leersum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leersum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leersum
 • Als u in Leersum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leersum wilt opnemen;
 • Omdat u in Leersum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leersum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leersum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leersum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leersum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leersum. Uitzonderingen in Leersum;
 • Als uw werkgever in Leersum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leersum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leersum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leersum niet geschikt voor uw werk in Leersum of
 • u functioneert niet voldoende in Leersum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leersum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leersum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leersum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leersum verblijft, dan mag uw werkgever in Leersum u eveneens wel ontslaan.