Ontslag Leermens

Uw werkgever in Leermens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leermens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leermens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leermens. Uw werkgever in Leermens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leermens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leermens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leermens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leermens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leermens of met bevallingsverlof bent in Leermens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leermens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leermens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leermens
 • Als u in Leermens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leermens wilt opnemen;
 • Omdat u in Leermens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leermens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leermens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leermens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leermens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leermens. Uitzonderingen in Leermens;
 • Als uw werkgever in Leermens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leermens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leermens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leermens niet geschikt voor uw werk in Leermens of
 • u functioneert niet voldoende in Leermens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leermens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leermens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leermens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leermens verblijft, dan mag uw werkgever in Leermens u eveneens wel ontslaan.