Ontslag Leerdam

Uw werkgever in Leerdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leerdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leerdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leerdam. Uw werkgever in Leerdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leerdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leerdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leerdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leerdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leerdam of met bevallingsverlof bent in Leerdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leerdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leerdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leerdam
 • Als u in Leerdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leerdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Leerdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leerdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leerdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leerdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leerdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leerdam. Uitzonderingen in Leerdam;
 • Als uw werkgever in Leerdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leerdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leerdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leerdam niet geschikt voor uw werk in Leerdam of
 • u functioneert niet voldoende in Leerdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leerdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leerdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leerdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leerdam verblijft, dan mag uw werkgever in Leerdam u eveneens wel ontslaan.