Ontslag Leerbroek

Uw werkgever in Leerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leerbroek. Uw werkgever in Leerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leerbroek of met bevallingsverlof bent in Leerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leerbroek
 • Als u in Leerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Leerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leerbroek. Uitzonderingen in Leerbroek;
 • Als uw werkgever in Leerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leerbroek niet geschikt voor uw werk in Leerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Leerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Leerbroek u eveneens wel ontslaan.