Ontslag Leensel

Uw werkgever in Leensel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leensel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leensel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leensel. Uw werkgever in Leensel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leensel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leensel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leensel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leensel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leensel of met bevallingsverlof bent in Leensel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leensel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leensel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leensel
 • Als u in Leensel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leensel wilt opnemen;
 • Omdat u in Leensel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leensel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leensel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leensel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leensel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leensel. Uitzonderingen in Leensel;
 • Als uw werkgever in Leensel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leensel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leensel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leensel niet geschikt voor uw werk in Leensel of
 • u functioneert niet voldoende in Leensel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leensel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leensel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leensel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leensel verblijft, dan mag uw werkgever in Leensel u eveneens wel ontslaan.