Ontslag Leens

Uw werkgever in Leens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leens. Uw werkgever in Leens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leens of met bevallingsverlof bent in Leens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leens
 • Als u in Leens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leens wilt opnemen;
 • Omdat u in Leens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leens. Uitzonderingen in Leens;
 • Als uw werkgever in Leens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leens niet geschikt voor uw werk in Leens of
 • u functioneert niet voldoende in Leens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leens verblijft, dan mag uw werkgever in Leens u eveneens wel ontslaan.