Ontslag Leende

Uw werkgever in Leende mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leende zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leende

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leende. Uw werkgever in Leende mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leende arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leende niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leende te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leende u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leende of met bevallingsverlof bent in Leende.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leende kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leende die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leende
 • Als u in Leende lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leende wilt opnemen;
 • Omdat u in Leende lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leende lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leende wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leende op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leende

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leende. Uitzonderingen in Leende;
 • Als uw werkgever in Leende bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leende aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leende gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leende niet geschikt voor uw werk in Leende of
 • u functioneert niet voldoende in Leende.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leende

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leende niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leende of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leende verblijft, dan mag uw werkgever in Leende u eveneens wel ontslaan.