Ontslag Leemhorst

Uw werkgever in Leemhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leemhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leemhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leemhorst. Uw werkgever in Leemhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leemhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leemhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leemhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leemhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leemhorst of met bevallingsverlof bent in Leemhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leemhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leemhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leemhorst
 • Als u in Leemhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leemhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Leemhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leemhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leemhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leemhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leemhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leemhorst. Uitzonderingen in Leemhorst;
 • Als uw werkgever in Leemhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leemhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leemhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leemhorst niet geschikt voor uw werk in Leemhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Leemhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leemhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leemhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leemhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leemhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Leemhorst u eveneens wel ontslaan.