Ontslag Leemdobben

Uw werkgever in Leemdobben mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leemdobben zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leemdobben

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leemdobben. Uw werkgever in Leemdobben mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leemdobben arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leemdobben niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leemdobben te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leemdobben u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leemdobben of met bevallingsverlof bent in Leemdobben.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leemdobben kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leemdobben die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leemdobben
 • Als u in Leemdobben lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leemdobben wilt opnemen;
 • Omdat u in Leemdobben lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leemdobben lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leemdobben wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leemdobben op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leemdobben

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leemdobben. Uitzonderingen in Leemdobben;
 • Als uw werkgever in Leemdobben bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leemdobben aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leemdobben gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leemdobben niet geschikt voor uw werk in Leemdobben of
 • u functioneert niet voldoende in Leemdobben.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leemdobben

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leemdobben niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leemdobben of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leemdobben verblijft, dan mag uw werkgever in Leemdobben u eveneens wel ontslaan.