Ontslag Leemberg

Uw werkgever in Leemberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leemberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leemberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leemberg. Uw werkgever in Leemberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leemberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leemberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leemberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leemberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leemberg of met bevallingsverlof bent in Leemberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leemberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leemberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leemberg
 • Als u in Leemberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leemberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Leemberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leemberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leemberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leemberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leemberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leemberg. Uitzonderingen in Leemberg;
 • Als uw werkgever in Leemberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leemberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leemberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leemberg niet geschikt voor uw werk in Leemberg of
 • u functioneert niet voldoende in Leemberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leemberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leemberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leemberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leemberg verblijft, dan mag uw werkgever in Leemberg u eveneens wel ontslaan.