Ontslag Leek

Uw werkgever in Leek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leek. Uw werkgever in Leek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leek of met bevallingsverlof bent in Leek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leek
 • Als u in Leek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leek wilt opnemen;
 • Omdat u in Leek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leek. Uitzonderingen in Leek;
 • Als uw werkgever in Leek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leek niet geschikt voor uw werk in Leek of
 • u functioneert niet voldoende in Leek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leek verblijft, dan mag uw werkgever in Leek u eveneens wel ontslaan.