Ontslag Leegte

Uw werkgever in Leegte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leegte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leegte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leegte. Uw werkgever in Leegte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leegte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leegte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leegte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leegte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leegte of met bevallingsverlof bent in Leegte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leegte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leegte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leegte
 • Als u in Leegte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leegte wilt opnemen;
 • Omdat u in Leegte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leegte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leegte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leegte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leegte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leegte. Uitzonderingen in Leegte;
 • Als uw werkgever in Leegte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leegte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leegte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leegte niet geschikt voor uw werk in Leegte of
 • u functioneert niet voldoende in Leegte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leegte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leegte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leegte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leegte verblijft, dan mag uw werkgever in Leegte u eveneens wel ontslaan.