Ontslag Leegkerk

Uw werkgever in Leegkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leegkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leegkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leegkerk. Uw werkgever in Leegkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leegkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leegkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leegkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leegkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leegkerk of met bevallingsverlof bent in Leegkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leegkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leegkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leegkerk
 • Als u in Leegkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leegkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Leegkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leegkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leegkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leegkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leegkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leegkerk. Uitzonderingen in Leegkerk;
 • Als uw werkgever in Leegkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leegkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leegkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leegkerk niet geschikt voor uw werk in Leegkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Leegkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leegkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leegkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leegkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leegkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Leegkerk u eveneens wel ontslaan.