Ontslag Ledeacker

Uw werkgever in Ledeacker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ledeacker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ledeacker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ledeacker. Uw werkgever in Ledeacker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ledeacker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ledeacker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ledeacker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ledeacker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ledeacker of met bevallingsverlof bent in Ledeacker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ledeacker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ledeacker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ledeacker
 • Als u in Ledeacker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ledeacker wilt opnemen;
 • Omdat u in Ledeacker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ledeacker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ledeacker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ledeacker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ledeacker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ledeacker. Uitzonderingen in Ledeacker;
 • Als uw werkgever in Ledeacker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ledeacker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ledeacker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ledeacker niet geschikt voor uw werk in Ledeacker of
 • u functioneert niet voldoende in Ledeacker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ledeacker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ledeacker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ledeacker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ledeacker verblijft, dan mag uw werkgever in Ledeacker u eveneens wel ontslaan.