Ontslag Lede en oudewaard

Uw werkgever in Lede en oudewaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lede en oudewaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lede en oudewaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lede en oudewaard. Uw werkgever in Lede en oudewaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lede en oudewaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lede en oudewaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lede en oudewaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lede en oudewaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lede en oudewaard of met bevallingsverlof bent in Lede en oudewaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lede en oudewaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lede en oudewaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lede en oudewaard
 • Als u in Lede en oudewaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lede en oudewaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Lede en oudewaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lede en oudewaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lede en oudewaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lede en oudewaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lede en oudewaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lede en oudewaard. Uitzonderingen in Lede en oudewaard;
 • Als uw werkgever in Lede en oudewaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lede en oudewaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lede en oudewaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lede en oudewaard niet geschikt voor uw werk in Lede en oudewaard of
 • u functioneert niet voldoende in Lede en oudewaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lede en oudewaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lede en oudewaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lede en oudewaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lede en oudewaard verblijft, dan mag uw werkgever in Lede en oudewaard u eveneens wel ontslaan.