Ontslag Lauwerzijl

Uw werkgever in Lauwerzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lauwerzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lauwerzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lauwerzijl. Uw werkgever in Lauwerzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lauwerzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lauwerzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lauwerzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lauwerzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lauwerzijl of met bevallingsverlof bent in Lauwerzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lauwerzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lauwerzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lauwerzijl
 • Als u in Lauwerzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lauwerzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Lauwerzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lauwerzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lauwerzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lauwerzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lauwerzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lauwerzijl. Uitzonderingen in Lauwerzijl;
 • Als uw werkgever in Lauwerzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lauwerzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lauwerzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lauwerzijl niet geschikt voor uw werk in Lauwerzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Lauwerzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lauwerzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lauwerzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lauwerzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lauwerzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Lauwerzijl u eveneens wel ontslaan.