Ontslag Lauwersoog

Uw werkgever in Lauwersoog mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lauwersoog zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lauwersoog

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lauwersoog. Uw werkgever in Lauwersoog mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lauwersoog arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lauwersoog niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lauwersoog te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lauwersoog u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lauwersoog of met bevallingsverlof bent in Lauwersoog.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lauwersoog kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lauwersoog die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lauwersoog
 • Als u in Lauwersoog lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lauwersoog wilt opnemen;
 • Omdat u in Lauwersoog lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lauwersoog lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lauwersoog wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lauwersoog op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lauwersoog

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lauwersoog. Uitzonderingen in Lauwersoog;
 • Als uw werkgever in Lauwersoog bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lauwersoog aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lauwersoog gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lauwersoog niet geschikt voor uw werk in Lauwersoog of
 • u functioneert niet voldoende in Lauwersoog.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lauwersoog

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lauwersoog niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lauwersoog of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lauwersoog verblijft, dan mag uw werkgever in Lauwersoog u eveneens wel ontslaan.