Ontslag Lauderzwarteveen

Uw werkgever in Lauderzwarteveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lauderzwarteveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lauderzwarteveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lauderzwarteveen. Uw werkgever in Lauderzwarteveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lauderzwarteveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lauderzwarteveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lauderzwarteveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lauderzwarteveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lauderzwarteveen of met bevallingsverlof bent in Lauderzwarteveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lauderzwarteveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lauderzwarteveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lauderzwarteveen
 • Als u in Lauderzwarteveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lauderzwarteveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lauderzwarteveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lauderzwarteveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lauderzwarteveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lauderzwarteveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lauderzwarteveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lauderzwarteveen. Uitzonderingen in Lauderzwarteveen;
 • Als uw werkgever in Lauderzwarteveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lauderzwarteveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lauderzwarteveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lauderzwarteveen niet geschikt voor uw werk in Lauderzwarteveen of
 • u functioneert niet voldoende in Lauderzwarteveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lauderzwarteveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lauderzwarteveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lauderzwarteveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lauderzwarteveen verblijft, dan mag uw werkgever in Lauderzwarteveen u eveneens wel ontslaan.