Ontslag Laudermarke

Uw werkgever in Laudermarke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laudermarke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laudermarke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laudermarke. Uw werkgever in Laudermarke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laudermarke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laudermarke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laudermarke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laudermarke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laudermarke of met bevallingsverlof bent in Laudermarke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laudermarke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laudermarke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laudermarke
 • Als u in Laudermarke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laudermarke wilt opnemen;
 • Omdat u in Laudermarke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laudermarke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laudermarke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laudermarke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laudermarke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laudermarke. Uitzonderingen in Laudermarke;
 • Als uw werkgever in Laudermarke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laudermarke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laudermarke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laudermarke niet geschikt voor uw werk in Laudermarke of
 • u functioneert niet voldoende in Laudermarke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laudermarke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laudermarke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laudermarke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laudermarke verblijft, dan mag uw werkgever in Laudermarke u eveneens wel ontslaan.