Ontslag Laude

Uw werkgever in Laude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laude. Uw werkgever in Laude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laude of met bevallingsverlof bent in Laude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laude
 • Als u in Laude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laude wilt opnemen;
 • Omdat u in Laude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laude. Uitzonderingen in Laude;
 • Als uw werkgever in Laude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laude niet geschikt voor uw werk in Laude of
 • u functioneert niet voldoende in Laude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laude verblijft, dan mag uw werkgever in Laude u eveneens wel ontslaan.