Ontslag Lattrop-breklenkamp

Uw werkgever in Lattrop-breklenkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lattrop-breklenkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lattrop-breklenkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lattrop-breklenkamp. Uw werkgever in Lattrop-breklenkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lattrop-breklenkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lattrop-breklenkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lattrop-breklenkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lattrop-breklenkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lattrop-breklenkamp of met bevallingsverlof bent in Lattrop-breklenkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lattrop-breklenkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lattrop-breklenkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lattrop-breklenkamp
 • Als u in Lattrop-breklenkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lattrop-breklenkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Lattrop-breklenkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lattrop-breklenkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lattrop-breklenkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lattrop-breklenkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lattrop-breklenkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lattrop-breklenkamp. Uitzonderingen in Lattrop-breklenkamp;
 • Als uw werkgever in Lattrop-breklenkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lattrop-breklenkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lattrop-breklenkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lattrop-breklenkamp niet geschikt voor uw werk in Lattrop-breklenkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Lattrop-breklenkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lattrop-breklenkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lattrop-breklenkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lattrop-breklenkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lattrop-breklenkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Lattrop-breklenkamp u eveneens wel ontslaan.