Ontslag Lattrop

Uw werkgever in Lattrop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lattrop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lattrop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lattrop. Uw werkgever in Lattrop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lattrop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lattrop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lattrop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lattrop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lattrop of met bevallingsverlof bent in Lattrop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lattrop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lattrop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lattrop
 • Als u in Lattrop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lattrop wilt opnemen;
 • Omdat u in Lattrop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lattrop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lattrop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lattrop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lattrop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lattrop. Uitzonderingen in Lattrop;
 • Als uw werkgever in Lattrop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lattrop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lattrop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lattrop niet geschikt voor uw werk in Lattrop of
 • u functioneert niet voldoende in Lattrop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lattrop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lattrop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lattrop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lattrop verblijft, dan mag uw werkgever in Lattrop u eveneens wel ontslaan.