Ontslag Lathum

Uw werkgever in Lathum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lathum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lathum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lathum. Uw werkgever in Lathum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lathum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lathum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lathum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lathum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lathum of met bevallingsverlof bent in Lathum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lathum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lathum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lathum
 • Als u in Lathum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lathum wilt opnemen;
 • Omdat u in Lathum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lathum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lathum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lathum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lathum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lathum. Uitzonderingen in Lathum;
 • Als uw werkgever in Lathum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lathum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lathum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lathum niet geschikt voor uw werk in Lathum of
 • u functioneert niet voldoende in Lathum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lathum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lathum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lathum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lathum verblijft, dan mag uw werkgever in Lathum u eveneens wel ontslaan.