Ontslag Lankhorst

Uw werkgever in Lankhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lankhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lankhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lankhorst. Uw werkgever in Lankhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lankhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lankhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lankhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lankhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lankhorst of met bevallingsverlof bent in Lankhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lankhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lankhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lankhorst
 • Als u in Lankhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lankhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Lankhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lankhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lankhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lankhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lankhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lankhorst. Uitzonderingen in Lankhorst;
 • Als uw werkgever in Lankhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lankhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lankhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lankhorst niet geschikt voor uw werk in Lankhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Lankhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lankhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lankhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lankhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lankhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Lankhorst u eveneens wel ontslaan.