Ontslag Lankes

Uw werkgever in Lankes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lankes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lankes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lankes. Uw werkgever in Lankes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lankes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lankes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lankes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lankes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lankes of met bevallingsverlof bent in Lankes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lankes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lankes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lankes
 • Als u in Lankes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lankes wilt opnemen;
 • Omdat u in Lankes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lankes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lankes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lankes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lankes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lankes. Uitzonderingen in Lankes;
 • Als uw werkgever in Lankes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lankes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lankes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lankes niet geschikt voor uw werk in Lankes of
 • u functioneert niet voldoende in Lankes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lankes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lankes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lankes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lankes verblijft, dan mag uw werkgever in Lankes u eveneens wel ontslaan.