Ontslag Langweer /langwar

Uw werkgever in Langweer /langwar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langweer /langwar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langweer /langwar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langweer /langwar. Uw werkgever in Langweer /langwar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langweer /langwar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langweer /langwar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langweer /langwar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langweer /langwar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langweer /langwar of met bevallingsverlof bent in Langweer /langwar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langweer /langwar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langweer /langwar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langweer /langwar
 • Als u in Langweer /langwar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langweer /langwar wilt opnemen;
 • Omdat u in Langweer /langwar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langweer /langwar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langweer /langwar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langweer /langwar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langweer /langwar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langweer /langwar. Uitzonderingen in Langweer /langwar;
 • Als uw werkgever in Langweer /langwar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langweer /langwar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langweer /langwar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langweer /langwar niet geschikt voor uw werk in Langweer /langwar of
 • u functioneert niet voldoende in Langweer /langwar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langweer /langwar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langweer /langwar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langweer /langwar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langweer /langwar verblijft, dan mag uw werkgever in Langweer /langwar u eveneens wel ontslaan.