Ontslag Langlaar

Uw werkgever in Langlaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langlaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langlaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langlaar. Uw werkgever in Langlaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langlaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langlaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langlaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langlaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langlaar of met bevallingsverlof bent in Langlaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langlaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langlaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langlaar
 • Als u in Langlaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langlaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Langlaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langlaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langlaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langlaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langlaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langlaar. Uitzonderingen in Langlaar;
 • Als uw werkgever in Langlaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langlaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langlaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langlaar niet geschikt voor uw werk in Langlaar of
 • u functioneert niet voldoende in Langlaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langlaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langlaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langlaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langlaar verblijft, dan mag uw werkgever in Langlaar u eveneens wel ontslaan.