Ontslag Langezwaag /langsweagen

Uw werkgever in Langezwaag /langsweagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langezwaag /langsweagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langezwaag /langsweagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langezwaag /langsweagen. Uw werkgever in Langezwaag /langsweagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langezwaag /langsweagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langezwaag /langsweagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langezwaag /langsweagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langezwaag /langsweagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langezwaag /langsweagen of met bevallingsverlof bent in Langezwaag /langsweagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langezwaag /langsweagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langezwaag /langsweagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langezwaag /langsweagen
 • Als u in Langezwaag /langsweagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langezwaag /langsweagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Langezwaag /langsweagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langezwaag /langsweagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langezwaag /langsweagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langezwaag /langsweagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langezwaag /langsweagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langezwaag /langsweagen. Uitzonderingen in Langezwaag /langsweagen;
 • Als uw werkgever in Langezwaag /langsweagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langezwaag /langsweagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langezwaag /langsweagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langezwaag /langsweagen niet geschikt voor uw werk in Langezwaag /langsweagen of
 • u functioneert niet voldoende in Langezwaag /langsweagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langezwaag /langsweagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langezwaag /langsweagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langezwaag /langsweagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langezwaag /langsweagen verblijft, dan mag uw werkgever in Langezwaag /langsweagen u eveneens wel ontslaan.