Ontslag Langeweide

Uw werkgever in Langeweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langeweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langeweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langeweide. Uw werkgever in Langeweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langeweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langeweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langeweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langeweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langeweide of met bevallingsverlof bent in Langeweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langeweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langeweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langeweide
 • Als u in Langeweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langeweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Langeweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langeweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langeweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langeweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langeweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langeweide. Uitzonderingen in Langeweide;
 • Als uw werkgever in Langeweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langeweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langeweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langeweide niet geschikt voor uw werk in Langeweide of
 • u functioneert niet voldoende in Langeweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langeweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langeweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langeweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langeweide verblijft, dan mag uw werkgever in Langeweide u eveneens wel ontslaan.