Ontslag Langeweg

Uw werkgever in Langeweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langeweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langeweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langeweg. Uw werkgever in Langeweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langeweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langeweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langeweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langeweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langeweg of met bevallingsverlof bent in Langeweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langeweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langeweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langeweg
 • Als u in Langeweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langeweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Langeweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langeweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langeweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langeweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langeweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langeweg. Uitzonderingen in Langeweg;
 • Als uw werkgever in Langeweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langeweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langeweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langeweg niet geschikt voor uw werk in Langeweg of
 • u functioneert niet voldoende in Langeweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langeweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langeweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langeweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langeweg verblijft, dan mag uw werkgever in Langeweg u eveneens wel ontslaan.