Ontslag Langeweegje

Uw werkgever in Langeweegje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langeweegje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langeweegje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langeweegje. Uw werkgever in Langeweegje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langeweegje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langeweegje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langeweegje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langeweegje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langeweegje of met bevallingsverlof bent in Langeweegje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langeweegje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langeweegje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langeweegje
 • Als u in Langeweegje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langeweegje wilt opnemen;
 • Omdat u in Langeweegje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langeweegje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langeweegje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langeweegje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langeweegje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langeweegje. Uitzonderingen in Langeweegje;
 • Als uw werkgever in Langeweegje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langeweegje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langeweegje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langeweegje niet geschikt voor uw werk in Langeweegje of
 • u functioneert niet voldoende in Langeweegje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langeweegje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langeweegje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langeweegje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langeweegje verblijft, dan mag uw werkgever in Langeweegje u eveneens wel ontslaan.