Ontslag Langeschouw

Uw werkgever in Langeschouw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langeschouw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langeschouw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langeschouw. Uw werkgever in Langeschouw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langeschouw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langeschouw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langeschouw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langeschouw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langeschouw of met bevallingsverlof bent in Langeschouw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langeschouw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langeschouw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langeschouw
 • Als u in Langeschouw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langeschouw wilt opnemen;
 • Omdat u in Langeschouw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langeschouw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langeschouw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langeschouw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langeschouw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langeschouw. Uitzonderingen in Langeschouw;
 • Als uw werkgever in Langeschouw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langeschouw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langeschouw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langeschouw niet geschikt voor uw werk in Langeschouw of
 • u functioneert niet voldoende in Langeschouw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langeschouw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langeschouw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langeschouw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langeschouw verblijft, dan mag uw werkgever in Langeschouw u eveneens wel ontslaan.