Ontslag Langereit

Uw werkgever in Langereit mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langereit zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langereit

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langereit. Uw werkgever in Langereit mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langereit arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langereit niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langereit te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langereit u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langereit of met bevallingsverlof bent in Langereit.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langereit kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langereit die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langereit
 • Als u in Langereit lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langereit wilt opnemen;
 • Omdat u in Langereit lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langereit lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langereit wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langereit op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langereit

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langereit. Uitzonderingen in Langereit;
 • Als uw werkgever in Langereit bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langereit aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langereit gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langereit niet geschikt voor uw werk in Langereit of
 • u functioneert niet voldoende in Langereit.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langereit

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langereit niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langereit of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langereit verblijft, dan mag uw werkgever in Langereit u eveneens wel ontslaan.