Ontslag Langerak

Uw werkgever in Langerak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langerak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langerak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langerak. Uw werkgever in Langerak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langerak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langerak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langerak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langerak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langerak of met bevallingsverlof bent in Langerak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langerak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langerak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langerak
 • Als u in Langerak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langerak wilt opnemen;
 • Omdat u in Langerak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langerak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langerak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langerak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langerak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langerak. Uitzonderingen in Langerak;
 • Als uw werkgever in Langerak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langerak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langerak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langerak niet geschikt voor uw werk in Langerak of
 • u functioneert niet voldoende in Langerak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langerak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langerak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langerak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langerak verblijft, dan mag uw werkgever in Langerak u eveneens wel ontslaan.