Ontslag Langeraar

Uw werkgever in Langeraar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langeraar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langeraar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langeraar. Uw werkgever in Langeraar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langeraar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langeraar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langeraar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langeraar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langeraar of met bevallingsverlof bent in Langeraar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langeraar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langeraar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langeraar
 • Als u in Langeraar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langeraar wilt opnemen;
 • Omdat u in Langeraar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langeraar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langeraar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langeraar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langeraar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langeraar. Uitzonderingen in Langeraar;
 • Als uw werkgever in Langeraar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langeraar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langeraar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langeraar niet geschikt voor uw werk in Langeraar of
 • u functioneert niet voldoende in Langeraar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langeraar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langeraar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langeraar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langeraar verblijft, dan mag uw werkgever in Langeraar u eveneens wel ontslaan.