Ontslag Langenholte

Uw werkgever in Langenholte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langenholte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langenholte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langenholte. Uw werkgever in Langenholte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langenholte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langenholte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langenholte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langenholte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langenholte of met bevallingsverlof bent in Langenholte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langenholte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langenholte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langenholte
 • Als u in Langenholte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langenholte wilt opnemen;
 • Omdat u in Langenholte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langenholte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langenholte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langenholte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langenholte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langenholte. Uitzonderingen in Langenholte;
 • Als uw werkgever in Langenholte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langenholte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langenholte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langenholte niet geschikt voor uw werk in Langenholte of
 • u functioneert niet voldoende in Langenholte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langenholte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langenholte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langenholte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langenholte verblijft, dan mag uw werkgever in Langenholte u eveneens wel ontslaan.