Ontslag Langendijk

Uw werkgever in Langendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langendijk. Uw werkgever in Langendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langendijk of met bevallingsverlof bent in Langendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langendijk
 • Als u in Langendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Langendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langendijk. Uitzonderingen in Langendijk;
 • Als uw werkgever in Langendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langendijk niet geschikt voor uw werk in Langendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Langendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Langendijk u eveneens wel ontslaan.