Ontslag Langenboom

Uw werkgever in Langenboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langenboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langenboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langenboom. Uw werkgever in Langenboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langenboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langenboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langenboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langenboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langenboom of met bevallingsverlof bent in Langenboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langenboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langenboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langenboom
 • Als u in Langenboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langenboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Langenboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langenboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langenboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langenboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langenboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langenboom. Uitzonderingen in Langenboom;
 • Als uw werkgever in Langenboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langenboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langenboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langenboom niet geschikt voor uw werk in Langenboom of
 • u functioneert niet voldoende in Langenboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langenboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langenboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langenboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langenboom verblijft, dan mag uw werkgever in Langenboom u eveneens wel ontslaan.